Dagblad de Limburger

Maandelijks columns worden gepubliceerd in Dagblad De Limburger sinds 1997. Voor mij is de regionale krant toch wel het gepriviligieerde medium voor het naar buiten brengen van opiniebijdragen. En zoals de meeste economen heb ook ik opinies over alle mogelijke onderwerpen, van groot tot klein, van lokaal tot internationaal. De bijdragen zoals U ze hier kunt lezen, vindt U in de oorspronkelijke veelal langere versie zoals ingezonden.

 
   
Developed and hosted by UNU-MERIT