Meat: your health

De meeste partijen hebben hun concept verkiezingsprogramma’s intussen gepubliceerd. Als test kunt U proberen enkel op basis van de titels van de programma’s de betrokken partijen te identifiëren. In willekeurige volgorde: Vooruitzien; Vertrouwen en handhaven; We willen het anders; Iedereen telt mee; Meer ambitie, minder overheid; Orde op zaken, Een beter Nederland voor minder geld; Echte keuzes voor de toekomst. Gevonden? Twee partijen hebben hun conceptprogramma nog niet bekend gemaakt. Van die twee is er één die de laatste maanden de actualiteit sterk mee heeft en waarvan nu ook andere partijen heel wat van de originele ideeën hebben overgenomen. Ik heb het natuurlijk over de Partij voor de Dieren van Marianne Thieme. Na Groen-Links en D66 hebben nu zelfs de bezuinigingsambtenaren in hun heroverwegingsadviezen het PvdD voorstel om een heffing op vlees in te voeren of het verlaagde BTW-tarief op vlees af te schaffen, bepleit  als maatregel die niet alleen de Nederlandse schatkist ten goede komt maar ook heilzaam is voor een meer duurzame economie. Maar er is veel meer aan de hand in dierenland zoals de recente berichten rond de breed verspreide aanwezigheid van ESBL (Extended Spectrum Bèta-Lactamase) bacteriën in kippen, de snelle spreiding van de Q-koorts bij geiten en de hardnekkige aanwezigheid van de zogenaamde niet-typeerbare MRSA (Methicilline-resistente Staphylococcus aureus) bacterie bij varkens, duidelijk maken. Zoals de kop luidde van het artikel in het NRC van afgelopen dinsdag waarin de expert op het gebied van Q-koorts, Jan Richardus werd geinterviewd: “Het evenwicht in de natuur is doorbroken”.

In het geval van MRSA en de Q koorts worden dezelfde bacteriën teruggevonden bij mensen die in contact zijn geweest met varkens en geiten. Het gaat hier dus niet zozeer om het eten van besmet vlees dan wel om het fysieke contact met besmette dieren. Op de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) staan enkele sprekende kaarten die goed aangeven hoe nauw de concentratie van aantallen varkens per gemeente overeenkomt met de locatie van besmettingen van MRSA bij mensen. Een blik op beide kaarten illustreert ook waarom het provinciebestuur van Noord-Brabant in tegnstelling tot dat van Limburg afgelopen maand besloot een halt te roepen aan de bouw van megastallen. Het Limburgse provinciebestuur voelt zich nog veilig in het verre Maastricht.

 

Bron: Website RIVM http://www.rivm.nl/vtv/object_map/o2168n21466.html (linkergrafiek 2de kwartaal 2007)

 

Het Europese onderzoek over de aanwezigheid van ESBL bateriën bij kippen dat deze week gepresenteerd werd, baart de gezondheidsdiensten echter de grootste zorgen. 88 procent van het kippenvlees in Nederlandse winkels blijkt namelijk besmet te zijn met ESBL-bacteriën. Voor gezonde mensen zijn die bacteriën onschuldig, verzwakte mensen zouden echter wel ziek kunnen worden van vlees waarbij echter juist de meest voorgeschreven antibiotica niet lijken te werken tegen deze ESBL-bacteriën. In de brandbrief van het RIVM gericht aan Ministers Klink en Verburg wordt onder meer gesteld "met name het toenemend percentage ESBL positieve isolaten in de huisartspraktijk dat resistent is tegen alle beschikbare orale antibiotica is verontrustend." Niet verwonderlijk dat de beschuldigende vinger richting pluimveesector wijst, waar antibiotica op grote schaal preventief worden gebruikt. Niet verwonderlijk ook dat de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD) met onmiddellijke ingang besloten heeft te stoppen met het voorschrijven van bepaalde antibiotica bij pluimvee.

De PvdD zou omgevormd moeten worden tot partij voor de gezondheid: de intensieve veehouderij is niet alleen schadelijk voor dierenwelzijn en milieu, zij is ook schadelijk voor menselijk welzijn. Daar moet Marianne wel wat mee kunnen... en de titel van het concept programma staat hier boven. Meath: your health.

Luc Soete

10 april 2010