Always Colla

Wat iedereen vermoedde is nu wetenschappelijk bevestigd. Belgen lijden aan een vorm van massa-psycho-somatische stress. Na de ontsnapping van Dutroux, de dioxine affaire, de schok van de verkiezingsuitslag van de "moeder van alle verkiezingen", was slecht ruikende Coca-Cola de druppel die de emmer van volksangst en -stress deed overlopen. Er is, zo blijkt uit het onderzoek van vier Leuvense onderzoekers, geen enkel toxicologisch bewijs dat er iets verkeerd was met de cola waarvan uiteindelijk zo'n 250 mensen , voornamelijk jonge leerlingen, ziek werden: een vleugje waterstofsulfide, vier tiende microgram chloor-3-methylfenol. Vies ruikend, maar niets om ziek van te worden. En dus wordt de verklaring gezocht in een vorm van massahysterie. Vanuit dit perspectief vertaalde de toenemende twijfel over gezonde kip, vlees en eieren zich uiteindelijk in een massa psycho-somatische stoornis rond het moderne dranksymbool van de jeugd: Coca-Cola. Dus, en gelukkig maar voor de Belgische bierbrouwers, niet in het drinken van een pintje, een bolleke of een blanche. Daarvan merkt men bij overvloedig gebruik uiteindelijk niet of men nu braakt van gezond of ongezond gerstenvocht. Ter ondersteuning van hun stelling voeren de Leuvense onderzoekers ook aan dat de per capita consumptie van Coca-Cola in Vlaanderen één van de hoogste, zo niet de hoogste is van Europa en dat het vooral Vlaamse pubermeisjes waren die ziek werden, en dan nog eens in twee aanpalende klassen.

Uiteraard een interessante stelling, die, mijns inziens, echter op nog veel pregnantere manier kan onderbouwd worden. Als Belg kan ik het uiteraard niet laten wat persoonlijke beschouwingen toe te voegen. Het valt bij voorbeeld op dat de meeste ziektegevallen zich voordeden in Vlaanderen, en met name in Oost-Vlaanderen. Dit is nu precies ook de provincie waar niet alleen vetsmelter Verkest is gevestigd maar ook de meeste andere vetsmelters die België rijk is. Oost-Vlaanderen heeft de facto de hoogste vetsmeltproductie per capita ter wereld. Verkest, waarvan nu blijkt dat het niets te zien heeft met het dioxine-schandaal, ligt min of meer op gelijke afstand van de twee scholen waar de kinderen cola ziek werden. Anderzijds was het de Coca-Cola geproduceerd in Wilrijk (provincie Antwerpen), en niet die in Gent, die volgens Coca-Cola met slecht koolzuurgas leek gemaakt te zijn.

Er is dus meer, véél meer aan de hand. Sta mij toe, op basis van volledig uit eigen bron verkregen informatie, de volgende interpretatie en verklaring toe te voegen. Eerst wat achtergrondinformatie: U volgt immers de Belgische politiek wellicht niet zo nauwgezet. Tot voor de huidige dioxinecrisis was de Antwerpse SP-er Colla de federale minister van volksgezondheid. De huidige minister van Volksgezondheid, de Gentse SP-er Van den Bossche, die nu de beslissing nam alle Coca-Cola blikjes en flesjes uit de winkels te halen, was voordien Vlaams minister van onderwijs. Ooit vertelde Van den Bossche mij, na het nuttigen van enkele glazen wijn, dat het toch niet kon dat een partijgenoot permanent reclame maakte voor een frisdrankproducent, ook nog een buitenlandse. Nou, ik moest toen toegeven dat de band mij ontgaan was. Colla had zich als minister van volksgezondheid toen beroemd gemaakt met het verbieden van flippo's in zakken chips nadat een Antwerpse grootmoeder in zo'n flippo gestikt was. Nu echter valt alles op zijn plaats en dringen zich met name twee duidelijke verklaringen op. Ofwel verloor met het vertrek van Colla ook de Vlaamse bevolking haar vertrouwen in Coca-Cola, vooral wanneer ze uit Antwerpen kwam. Gentse pubermeisjes zijn vanuit deze optiek de meest kwetsbare bevolkingsgroep. Dat viel mij ook al op in mijn Gentse studententijd. Ofwel wilde Van den Bossche Coca-Cola een toer draaien uit wraak voor al die maanden die hij met Colla aan tafel in de Ministerraad moest doorbrengen. Misschien moeten ze bij de Leuvense universiteit een nieuwe bijzondere leerstoel over de studie "massa hysterie en stress" ontwikkelen. uiteraard gesponsord door Coca-Cola. En ja, U raadt het al, er loopt een bijzonder geschikte én beschikbare kandidaat rond. Trouwens, ik heb het nergens nog kunnen achterhalen: hoeveel voorkeurstemmen had die ook weer?

Luc Soete