Digitaal fascisme

Eerder verschenen in Intermediair, 7 september 2001.

De arrestatie vorige maand in de Verenigde Staten van Dimitri Skliarov, een Russische programmeur die op een hackersconferentie een methode illustreerde waarmee de kopieerbeveiliging van electronische boeken omzeild kan worden, wordt hopelijk het Waterloo voor de Amerikaanse digitale millennium copyright act (DMCA). DMCA lijkt eerder een YMCA, een nog zeer jonge millennium copyright act. Skliarov zal de rechter deze week proberen te overtuigen met het argument dat zijn kraakoefening ingegeven was door maatschappelijke doelen: bezorgdheid om de zwakke electronische beveiliging en om de ontwikkeling van braille in e-books iets dat met Adobe's software blijkbaar niet kan. Wat ook de uitkomst is van het proces, het in stelling brengen van een digitale auteursrechtenwet om de spreiding van zogenaamde "circumvention technology" tegen te gaan, lijkt niet alleen contra-productief, het tast ook de academische vrijheid aan.
Contra-productief is de wet omdat juist participatie van cryptologen van alle pluimage en uit alle windstreken essentieel is voor de digitale toekomst van de content industrie. Digitale beveiliging wettelijk afdwingen werkt als een boomerang. De publiciteit die Skliarov nu krijgt is niet alleen nefast voor het consumentenvertrouwen in digitale content op Internet zoals video, het zet ook hackers met minder nobele doelen aan tot kraakgedrag. Wettelijke vervolging lijkt vanuit dit perspectief op de hackers' Nobelprijs: de ultieme industriŽle erkenning van encryptie kwaliteiten.
Maar het is vooral de manier waarop de DMCA de academische vrijheid aantast, door onderzoekers die resultaten publiceren te dreigen met wettelijke vervolging, die de wet verheft tot schoolvoorbeeld van digitaal fascisme. Een illustratie. De Nederlandse cryptoloog Niels Ferguson vertelt op zijn website (http://www.macfergus.com/niels/dmca/cia.html) hoe hij de resultaten van een recente paper niet durft te publiceren uit vrees voor vervolging onder de DMCA. Ferguson deed onderzoek naar Intel's High-bandwidth Digital Content Protection (HDCP) systeem. HDCP is belangrijk voor het vermijden van illegale copieŽn van videocontent over het Internet. Volgens Ferguson echter is HDCP, en ik citeer: "fatally flawed. My results show that an experienced IT person can recover the HDCP master key in about 2 weeks using four computers and 50 HDCP displays. Once you know the master key, you can decrypt any movie, impersonate any HDCP device, and even create new HDCP devices that will work with the 'official' onesÖ The flaws in HDCP are not hard to findÖ What do you do when you find a result like this? Öyou publish so that the mistakes can be fixed, and others can learn from it. That is how all science works. I wrote a paper on HDCP, but I cannot publish it." Ferguson's frustratie is begrijpelijk. Niets irriteert de onderzoeker meer dan wetten die de spreiding van kennis aan banden willen liggen, zeker wanneer er geen morele onderbouwing aan ten grondslag ligt.

Luc Soete